Neurologia

Lek. med. Zofia Karaszkiewicz
Specjalista neurolog

Orzekanie:
poniedziałek od 9:30

Lek. med. Aleksandra Malicka-Kędzia

Orzekanie
wtorek – piątek od 9:00

Da n. med. Barbara Maciejewska
Specjalista neurolog, audiolog i foniatra.